Toàn bộ: Bao Bì Nhựa

Công Ty TNHH Vĩnh Đạt

Công Ty TNHH Nhựa Cường Thịnh

Công Ty TNHH Sản Xuất TMDV Vạn Lợi Lợi

CÔNG TY TNHH NHỰA TRIẾT GIANG

Công Ty TNHH Bao Bì Ngôi Sao Việt

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa Trần Gia

Cửa Hàng Thu An

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thuận Hưng Phát

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa Minh Long

Công Ty TNHH Nhựa Công Nghiệp Phú Nhựt