Toàn bộ: Bê Tông Trộn Sẵn

Công Ty TNHH Bê Tông Mê Kông

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG VINH

Công Ty Xây Dựng Lê Phan TNHH

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG READYMIX (VIỆT NAM)

Công Ty TNHH Sài Gòn Rdc

Công Ty TNHH Bê Tông Lafarge Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI PHƯỚC YÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỒNG HÀ

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG C.A