Toàn bộ: Bột Giặt

CÔNG TY CỔ PHẦN TICO – CN

CÔNG TY TNHH DVTM MESA – CN

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET (NETCO)

Công Ty Cổ Phần Bột Giặt Lix (Lixco)

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET (NETCO) – CN

CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐẶNG

Công Ty Cổ Phần Bột Giặt Net (Netco) – Chi Nhánh

CÔNG TY TNHH DVTM MESA – VPĐD

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX (LIXCO) – CN