Toàn bộ: Các Sản Phẩm Sữa

Công Ty TNHH TMDV Măng Tây Group

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood

Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (Idp) – Chi Nhánh

Công Ty TNHH Thông Thịnh

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA BA VÌ

Công Ty TNHH Thương Mại Hoài Ngân

Công Ty TNHH MTV Phúc Thuận Anh

Công Ty Cổ Phần Sữa Th Milk – Chi Nhánh

NANUM CNC CO., LTD – REP. OFFICE

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Tân Việt Xuân