Toàn bộ: Cảng Vụ trong TP. Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Cảng Quốc Tế Sài Gòn Việt Nam (Sitv) – VPĐD

Công Ty Cảng Container Trung Tâm Sài Gòn (Spct)

Công Ty TNHH Cảng Phước Long

Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn

Công Ty TNHH Cảng Quốc Tế Tân Cảng Cái Mép