Toàn bộ: Cầu Trục

CÔNG TY TNHH LUFA MECHANICAL

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & XÂY LẮP THƯƠNG MẠI BKNECK

Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Việt

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Nam

Công Ty TNHH Cơ Khí Cầu Trục Miền Nam

Công Ty TNHH MTV Đông Thái

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ & XÂY DỰNG MEGASTAR (MEGASTAR E & C) – VPĐD

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp N.A.G.O.Y.A

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG (ETD)