Toàn bộ: Chế Biến Thực Phẩm trong TP. Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Lusun

Công Ty TNHH Nhà Hạt – Chi Nhánh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Thực Phẩm Hoàng Lâm – VPĐD

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Việt Tiệp

Công Ty TNHH Thực Phẩm Duy Khang

Công Ty TNHH MTV Food Hương Việt

Công Ty TNHH Dịch VụTM Sản Xuất Việt Sin

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hương Khánh

Cửa Hàng Thực Phẩm Cô Hồng

Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Hạ Long