Toàn bộ: Chỉ May

CÔNG TY TNHH HER KUANG

Công Ty TNHH Tiến Thành Phát

CÔNG TY TNHH SAMJIN TEXTILE (VIỆT NAM)

Cơ Sở Chỉ May Thuận Phát

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đức Ngọc

Công Ty TNHH Coats Phong Phú

Công Ty TNHH Công Nghiệp Long Cương

CÔNG TY TNHH COATS PHONG PHÚ – CN

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Chỉ May Thiên Long

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Chỉ May Vĩnh Hưng Hưng