Toàn bộ: Công-Ten-Nơ

Công Ty TNHH Chấn Giang Nam

Công Ty TNHH TMDV Ngọc Duy

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER – CN

Công Ty TNHH Du Lịch Đầu Tư Quốc Tế Tiên Hưng Đạo

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải Chấn Phát

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI CONTAINER – CN

Công Ty TNHH Container Đỉnh Thép

Công Ty TNHH Liên Sơn Container

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN SƠN THĂNG LONG (LISOCON)