Toàn bộ: Công Ty Viễn Thông

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIETTEL

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (VNPT)

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL)

Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Ánh Dương

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sinh Minh

Tổng Công Ty Viễn Thông Toàn Cầu (Gtel) – Chi Nhánh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Việt Nét

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG KRÔNG ANA

Công Ty TNHH Dịch VụTM Viễn Thông Số (Digitel)

CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HÀ NỘI