Toàn bộ: Đá Khô

  • Doanh Nghiệp Tư Nhân Nước Đá Khô Thành Hải

  • Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Hoàng Hải Yến

  • Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Đắk Lắk – Chi Nhánh