Toàn bộ: Dây Cáp

  • CÔNG TY TNHH MTV CÁP QUANG (FOCAL)

  • CÔNG TY TNHH JAKOB SÀI GÒN

  • CÔNG TY TNHH CHUNG WOO ROPE (VIỆT NAM)

  • CÔNG TY TNHH TOKYO ROPE VIỆT NAM

  • CÔNG TY TNHH KISWIRE VIỆT NAM

  • CÔNG TY TNHH FUJIKURA FIBER OPTICS VIỆT NAM

  • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÙNG HÒA VIỆT NAM

  • CÔNG TY TNHH NGUYỄN VIỆT

  • JJ-LAPP CABLES PTE LTD – REP. OFFICE

  • CÔNG TY TNHH DÂY & CÁP ĐIỆN YÊN VIÊN