Toàn bộ: Dịch Vụ Phim

Hãng Phim Thanh Niên

Nhóm Phim Trẻ

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Việt Sao

Hãng Phim Trẻ

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Truyền Thông (Imc)

Cj E & M Corp. – Rep. Office

Công Ty TNHH MTV Văn Hóa Nghệ Thuật Thương Mại Thiên Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Giải Trí Lạc Hồng

Công Ty Cổ Phần Điện Ảnh Công Nghệ Giải Trí Sê Na Phim

Trung Tâm Truyền Hình Việt Nam Tại Tp.Cần Thơ