Toàn bộ: Điện Trở

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Điện Trở Đốt Nóng Việt Sinh

Công Ty TNHH Điện Trở Đốt Nóng Rồng Việt

Cơ Sở Sản Xuất Thương Mại Điện Trở Niken (Nik)

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Điện Trở Đốt Nóng Việt Kông