Toàn bộ: Dược Phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT TRUNG (VPC)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG (DHG PHARMA) – CN

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tw Vidipha

Pharmascience Inc – Rep. Office

CÔNG TY TNHH ROHTO MENTHOLATUM – CN

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Calapharco Tỉnh Tiền Giang – Chi Nhánh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÓC TRĂNG

AMOLI ENTERPRISES LTD. – REP. OFFICE

Công Ty Cổ Phần Thiên Nam Pharma

Công Ty TNHH MTV Dược Phẩm Triều Giang