Toàn bộ: Đường Thủy

Bến Phà Nhà Bè – Bình Khánh

XÍ NGHIỆP PHÀ NĂNG GÙ

XÍ NGHIỆP BẾN XE TÀU KIÊN GIANG

BAN ĐIỀU HÀNH BẾN TÀU HUYỆN THỚI BÌNH

XÍ NGHIỆP PHÀ BẾN TRE