Toàn bộ: Gạo

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỸ NGỌC

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỚC LỢI

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH PHÁT 2

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỒNG TÂM

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH PHÁT

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất TMDV Phú Lộc Phát

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất TMDV Phan Minh

Cửa Hàng Gạo Kim Lành

Công Ty TNHH MTV TMDV Thái Nam An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẠN ĐẠI PHƯỚC