Toàn bộ: Gas Công Nghiệp

Công Ty TNHH Khí Kỹ Thuật Sài Gòn

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Gia Định

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER VIỆT NAM

Công Ty TNHH Thương Mại Khí Công Nghiệp Sài Gòn

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER VIỆT NAM – CN

SSB – CÔNG TY TNHH SING SWEE BEE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI DƯƠNG

Công Ty TNHH Thương Mại Hơi Công Nghiệp Hiệp Phát

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Sản Xuất Hóa Việt

Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Thái Dương (Sun-Air)