Toàn bộ: Gas Công Nghiệp

Công Ty TNHH Khí Kỹ Thuật Sài Gòn

SSB – CÔNG TY TNHH SING SWEE BEE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI PHÒNG

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vui An

Công Ty TNHH Sản Xuất TMDV Kỹ Nghệ Gas & Máy Công Nghiệp

Sing Swee Bee Enterprise Pte. Ltd – Rep. Office

CÔNG TY TNHH AIR LIQUIDE VIỆT NAM (ALV) – CN

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI DƯƠNG

Công Ty TNHH Thương Mại Khí Công Nghiệp Sài Gòn

Công Ty TNHH TMDV Chăm Chỉ