Toàn bộ: Gỗ Sấy

Công Ty TNHH O & O

CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT TÀI

Công Ty TNHH Gomi

CÔNG TY TNHH MTV QUANG PHÚC

Công Ty TNHH Gỗ Sấy Thanh Bình

CÔNG TY TNHH MAU SON

CÔNG TY TNHH BẢO SƠN NÔNG LÂM

CÔNG TY TNHH MINH MẪU

CÔNG TY CỔ PHẦN GOSACO – CN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG