Toàn bộ: Hàn Công Nghiệp

TIỆM HÀN, TIỆN MINH HÙNG

TIỆM TIỆN HÀN HIỆP THUẬN

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hòa Thịnh

XƯỞNG TIỆN HỮU ĐỨC 2

TIỆM TIỆN QUÂN

Công Ty TNHH TMDV Thái Cơ

TIỆM TIỆN BA THÁI

TIỆM HÀN TIỆN, SỬA CHỮA MÁY SỬ

CÔNG TY TNHH WELDING ALLOYS VIỆT NAM

Công Ty TNHH Miyachi Việt Nam