Toàn bộ: Hệ Thống Điện Thoại

Công Ty TNHH TMDV Phúc Cơ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông T.P.T

Công Ty TNHH TMDV Lê Gia

CÔNG TY TNHH KIM DANH PHÁT

Công Ty TNHH Yến Thiên

Công Ty TNHH TMDV Tiến Bảo

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG T & T

CÔNG TY TNHH MTV MAI KIM THANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ & PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM (VINACOM)

Công Ty TNHH Viễn Tin Nam Long