Toàn bộ: Hóa Dầu

CÔNG TY TNHH MTV KD DẦU KHÍ PHƯƠNG BẮC

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch VụTM Hóa Dầu Anh Tuấn

Công Ty TNHH Vopak Việt Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Phẩm Hóa Dầu Lâm Tài Chánh

CÔNG TY TNHH VOPAK VIỆT NAM – CN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU PETROLIMEX

Tổng Công Ty Hóa Dầu Petrolimex – Công Ty Cổ Phần – Chi Nhánh Sài Gòn (Plc Saigon)

Công Ty TNHH Năng Lượng Môi Trường Nhất Thiên