Toàn bộ: Hương Liệu

Công Ty TNHH MTV T.N.L

Robertet – Rep. Office

Công Ty TNHH Roha Dyechem Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Thực Phẩm H & B

Int’L Flavors & Fragrances (Thailand) Ltd – Rep. Office

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Minh Quyền

Takasago Int’L (Singapore) Pte., Ltd.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN NHIÊN VIỆT

Công Ty TNHH Thương Mại Hương Phẩm Việt Hương

Công Ty TNHH Phú Hoàng Vinh