Toàn bộ: Kem Đánh Răng & Bàn Chải

Công Ty TNHH Colgate Palmolive (Việt Nam)

Công Ty TNHH Thương Mại Lâm Gia Linh

Công Ty TNHH Vina Clio

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Nguyên

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Liên Thành Phát

CÔNG TY TNHH ACUMEN HOUSEWARE INDUSTRY (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ NGUYÊN – CN

Công Ty TNHH Profident

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Như Hòa Phát