Toàn bộ: Kho

  • CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI ĐÔNG ĐÔ

  • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHƯ VÂN

  • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH LONG

  • CÔNG TY TNHH KHO VẬN C.STEINWEG (VIỆT NAM)

  • SWIRE COLD STORAGE VIETNAM CO, LTD

  • CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÔNG XUYÊN

  • CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT

  • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DVTM THAY KHENG

  • CÔNG TY TNHH MTV TIẾP VẬN GEMADEPT (GLC)

  • CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN & DVTM HẢI PHÒNG 2 (VINA TRANCO) – CN