Toàn bộ: Khoan Giếng

Công Ty TNHH Sản Xuất TMDV Khoan Giếng & Cấp Thoát Nước Ngọc Hà

Cơ Sở Khoan Giếng Đức Hậu

Cơ Sở Khoan Giếng Quốc Dũng

Cơ Sở Khoan Giếng Tám Vai