Toàn bộ: Kiểm Định

Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá & Dịch Vụ Tài Chính Sài Gòn (Safco)

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Bảo Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

CÔNG TY TNHH I.I.T.S – VPĐD

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1 (QUATEST 1) – TỔNG CỤC ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH ÁNH DƯƠNG (ADI) – CN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM – CN

Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG V.C.L

Trung Tâm Kiểm Định & Chứng Nhận 2