Toàn bộ: Lò Xo - Vòng, Dẹt

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất Kim Hòa

Công Ty TNHH Sản Xuất TMDV Tường Vĩnh Sanh

Công Ty TNHH Lò Xo Thành Phát

Công Ty TNHH MTV Hoa Kim

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Cường Phát

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Tuấn Danh

Công Ty TNHH Đại Bảo An

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất TMDV Hạnh Phong