Toàn bộ: Nguyên Liệu Ngành Nhựa

Công Ty TNHH MTV TMDV Nhựa Số 1

CÔNG TY TNHH VIỆT HỮU

Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa Triệu Du Bổn

Công Ty TNHH Đầu Tư Tân Phương Trung

Công Ty TNHH TMDV Toàn Đại Hưng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỀN DƯƠNG

CÔNG TY TNHH CHEMTECH

Công Ty TNHH Thương Mại Quãng Lợi

Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Ngân

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TMDV Thành Đạt Tiến