Toàn bộ: Nhà Thép Tiền Chế

Công Ty TNHH Kirby Đông Nam Á

Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng An Sơn

CÔNG TY TNHH SXKD DỊCH VỤ VŨ NAM HẢI

Công Ty TNHH Nhà Thép Trí Việt

CÔNG TY TNHH BLUESCOPE BUILDINGS VIỆT NAM – CN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIẾT HIỀN

CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP TIỀN CHẾ ATAD

Công Ty TNHH Nhà Thép Vĩnh Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP TRƯỜNG PHÚ – CN

Công Ty Cổ Phần Azb