Toàn bộ: Pha Lê

  • CÔNG TY TNHH PHA LÊ VIỆT TIỆP

  • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦY TINH HÀ NỘI

  • CÔNG TY TNHH PHA LÊ VIỆT TIỆP – CN

  • Cửa Hàng Pha Lê Mỹ Linh

  • Công Ty TNHH MTV Sa Lập Kim

  • Công Ty TNHH Quà Tặng Pha Lê