Toàn bộ: Phòng Khám Nhi

Nguyễn Thị Thu Hồng – Chuyên Khoa Nhi

Trần Thị Như Thủy – Chuyên Khoa Nội Nhi

Trần Thị Minh Nguyệt – Chuyên Khoa Mắt Nhi

Nguyễn Lan Phượng – Chuyên Khoa Nhi

Trịnh Văn Nhơn – Chuyên Khoa Nhi

Nguyễn Thị Kim Thoa – Chuyên Khoa Nhi

Lê Tấn Bảo – Chuyên Khoa Nhi

Đặng Văn Thoại – Chuyên Khoa Nội Nhi

Nguyễn Công Viên – Chuyên Khoa Nhi

Nguyễn Hữu Chí – Chuyên Khoa Nhi