Toàn bộ: Phòng Khám Sản - Phụ Khoa

Nguyễn Kim Hoa – Chuyên Khoa Sản Phụ Khoa,Hiếm Muộn

Phan Thị Thanh Mai – Chuyên Khoa Sản

Phòng Khám Sản Phụ Khoa Minh Khai

Lê Phan Diệu Phương – Chuyên Khoa Sản Phụ Khoa

Huỳnh Văn Nhàn – Chuyên Khoa Phụ Khoa

Võ Thị Đem – Chuyên Khoa Sản Phụ Khoa

Tô Thị Minh Nguyệt – Chuyên Khoa Sản Phụ Khoa

Trương Thị Ngọc Bích – Chuyên Khoa Sản

Phòng Mạch Bác Sĩ Vương Thị Ngọc Lan

Vũ Thị Kim Chi – Chuyên Khoa Sản Phụ Khoa