Toàn bộ: Phòng Khám Tai - Mũi - Họng

Nguyễn Ngọc Hậu – Chuyên Khoa Tai Mũi Họng

Trung Tâm Kỹ Thuật Cao Tai Mũ Họng Softhai

Hoàng Thị Liên – Chuyên Khoa Tai Mũi Họng

Huỳnh Thùy Quế Hương – Chuyên Khoa Tai Mũi Họng

Phan Thị Thảo – Chuyên Khoa Tai Mũi Họng

Lâm Hoàng Yến – Chuyên Khoa Tai Mũi Họng

Nhan Trừng Sơn – Chuyên Khoa Tai Mũi Họng

Trương Ngọc Thúy – Chuyên Khoa Tai Mũi Họng

Lê Thị Bông – Chuyên Khoa Tai Mũi Họng

Nguyễn Hải Tùng – Chuyên Khoa Tai Mũi Họng