Toàn bộ: Phòng Khám

Trần Ngọc Sinh – Chuyên Khoa Tiết Niệu, Nội Khoa

Nguyễn Thị Hồng Phụng – Chuyên Khoa Mắt

Đồng Nữ Kim Hoàng – Chuyên Khoa Nội

Bạch Tuyết – Chuyên Khoa Nhi

TRẦN VĂN ĐỨC – CHUYÊN KHOA SẢN

Đỗ Xuân Cảnh – Chuyên Khoa Nội Tổng Quát

Ngô Quốc Hùng – Chuyên Khoa Nội Tổng Quát

Lê Thị Tuyết Phượng – Chuyên Khoa Nội

Nguyễn Vũ Đông Hằng – Chuyên Khoa Sản Phụ Khoa – Hiếm Muộn

Nguyễn Thị Nhật Phượng – Chuyên Khoa Sản Phụ Khoa