Toàn bộ: Phòng Khám

Dương Phước Hưng – Chuyên Khoa Gan,Mật

Phan Trung Hòa – Chuyên Khoa Sản Phụ Khoa

Nguyễn Thị Lan Hường – Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp

Dương Minh Trí – Chuyên Khoa Xương Khớp

Dương Minh Chiến – Chuyên Khoa Nội Tổng Quát

Hồ Tống Tiễn – Chuyên Khoa Tâm Thần

Võ Quang Đông – Chuyên Khoa Tim Mạch – Tổng Quát

Nguyễn Minh Châu – Chuyên Khoa Tiêu Hóa – Gan Mật

Nguyễn Ngọc Lan Hương – Chuyên Khoa Sản Phụ Khoa

Lương Văn Đến – Chuyên Khoa Nội – Lão Khoa