Toàn bộ: Sản Xuất Động Cơ Điện, Mua Bán Động Cơ Điện

Công Ty TNHH TMDV Quốc Tế Liên Thắng

Công Ty TNHH Xuyên Sơn

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Phát Việt Thành

Công Ty TNHH Vĩ Thái

Công Ty TNHH TMDV Quán Vũ

Công Ty TNHH Minh Motor

Công Ty TNHH Điện Cơ Teco Việt Nam

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ba Phát

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Thiên Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM – HUNGARY (VIHEM)