Toàn bộ: Sản Xuất Động Cơ Điện, Mua Bán Động Cơ Điện

Công Ty TNHH TMDV Quốc Tế Liên Thắng

Công Ty Cổ Phần Điện Cơ Hà Nội (Heco)

Công Ty TNHH Điện Máy Ktz Việt Nam

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ba Phát

Công Ty TNHH Điện Cơ Thực Phẩm Thiên Phúc

Công Ty TNHH Điện Cơ Teco Việt Nam

Công Ty TNHH Vĩnh Thuận Cơ

Công Ty TNHH Sản Xuất TMDV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát

Công Ty TNHH Nidec Tosok (Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI (HM)