Toàn bộ: Sản Xuất Giày, Dép

Công Ty TNHH Giày Bình Minh

Công Ty TNHH Lương Ký

Cửa Hàng Giày Da Đông Hải

CÔNG TY TNHH NHẬT VIỆT (VENTO)

Công Ty TNHH Công Nghiệp Thương Mại Giày Da Tích Hanh

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG (HUNEX)

Cửa Hàng Giày Dép Trúc Vy

Công Ty TNHH Tâm Phong Bang

Cơ Sở Việt Lan (Vla)

Cửa Hàng Tuyết Hiền