Toàn bộ: Sản Xuất Sắt

CÔNG TY TNHH NGŨ HIỆP

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI THẮNG HƯNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẮT THÉP QUỐC VINH

CÔNG TY TNHH IMAGE & DESIGN VIỆT NAM

Công Ty TNHH MTV Kim Khí Bắc Việt

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Sông Đào

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Ngũ Kim Hoàng Dũng

Công Ty TNHH Sản Xuất TMDV Giao Nhận Hoàng Anh

Công Ty TNHH Sản Xuất TMDV Hai Phan

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TRẦN HOÀNG LONG