Toàn bộ: Sợi

  • CÔNG TY SXKD TƠ TẰM PHÚ KHÁNH

  • CÔNG TY TNHH DINSAN

  • CÔNG TY TNHH MEI SHENG TEXTILES VIỆT NAM

  • CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU & XƠ SỢI DẦU KHÍ PVTEX

  • CÔNG TY TNHH HIỆP LỢI

  • CÔNG TY TNHH ECLAT FABRICS VIỆT NAM

  • CÔNG TY TNHH VIỆT NAM TNT FIBERS

  • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CƯỜNG (DATEX) – CN

  • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CƯỜNG (DATEX)

  • CÔNG TY TNHH MTV PANGRIM NEOTEX