Toàn bộ: Thịt Bò

  • CÔNG TY TNHH TRUNG ĐỒNG

  • Nhà Hàng Thế Giới Steak

  • Quán Sơn Ca 1

  • Nhà Hàng Bò 7 Món

  • Công Ty Cổ Phần Nhà Hàng Kobe Bbq

  • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển TMDV Đỉnh Phong