Toàn bộ: Thuốc Lá

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT – CN PHÚ YÊN

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT (KHATOCO)

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUỐC LÁ HẬU

CÔNG TY THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU KHATOCO

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT QUỐC ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THĂNG LONG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT – CN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH NGHI