Toàn bộ: Tổ Chức Hội Chợ & Triển Lãm

Công Ty TNHH Thắng Việt

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO & DVTM THÀNH ĐÔNG

Công Ty TNHH Dịch Vụ Việt Chuyên

Công Ty Liên Doanh Hội Chợ & Triển Lãm Sài Gòn (Secc)

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Hội Chợ Thương Mại (Vinexad) – Chi Nhánh

Công Ty TNHH Sản Xuất TMDV Minh Phát

Informa Exhbitions Pte Ltd – Rep. Office

Ubm Asia – Rep. Office

Công Ty Cổ Phần Thủ Công Mỹ Nghệ Gỗ Liên Minh (Hawa)

Công Ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Đầu Tư Dịch Vụ Đăng Khoa