Toàn bộ: Trung Tâm Nghiên Cứu, Viện

VIỆN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG & PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (RECO)

Trung Tâm Nghiên Cứu Đô Thị Phát Triển (Cefurds)

VIỆN QUẢN TRỊ & TÀI CHÍNH – CN

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH DƯƠNG (BICATECH)

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH BẠC LIÊU (BALICESTI)

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Hc

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG TỈNH BÌNH THUẬN

VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC