Toàn bộ: Văn Phòng Cho Thuê

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAI PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌN HẢI ĐĂNG

Công Ty Cổ Phần Thế Kỷ 21

Công Ty Cổ Phần Hải Vân Nam (Havana)

Công Ty TNHH Đầu Tư Thịnh Hưng

Công Ty TNHH Trung Tâm Mê Linh

Công Ty Cổ Phần TMDV Mai Nguyễn

Công Ty TNHH Đầu Tư P.T.D

CÔNG TY LIÊN DOANH PETRO TOWER