Toàn bộ: Vít, Ốc, Bù Loong

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚC TUẤN

Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch VụTM Quãng Thành 8.8

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP KIM XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & TƯ VẤN TÂN CƠ – CN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ XÂY DỰNG TIẾN AN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚ MINH

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (HAMIC)

CÔNG TY TNHH ĐỈNH SÁNG

Công Ty TNHH Sản Xuất TMDV Lê Tuyết

CÔNG TY TNHH CHINWELL FASTENERS (VN)